เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงขอเลขลงทะเบียน

247 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงขอเลขลงทะเบียน

ข้อแนะนำในการติดตั้งโปรแกรม Ada Pos Hypermart และบริการหลังการขาย


       เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล  ควรติดตั้งโปรแกรมไว้ใน Drive ของ Windows(C) และข้อมูลควรอยู่ใน Drive (D) หรือเก็บไว้ใน Drive  อื่นๆที่ไม่ใช่ Drive (C) การสำรองข้อมูลไว้ใน Drive (E) หรือ Drive อื่นๆ ฉะนั้นก่อนติดตั้งควรแบ่ง Partition ของ Hard disk ไว้สำหรับ ลงโปรแกรม Ada Pos Hypermart โดยเฉพาะโปรแกรมเดียว

       ข้อสำคัญ : เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลก่อนออกจากการทำงานโปรแกรม ควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ทุกวัน อาจจะเก็บไว้ใน Handy drive, Flash drive, Drop Box (Cloud) เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เครื่องไม่สามารถใช้งานได้(เสีย) จะได้มีข้อมูลสำรองที่สามารถทำงานต่อได้

 

ขั้นตอนการขอเลขลงทะเบียนใหม่

       กรณีลูกค้าต้องการลงโปรแกรม Ada Pos Hypermart ใหม่ โดยสาเหตุ เพิ่ม / เปลี่ยนอะไหล่ เช่น HDD , CPU หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อุปกรณ์อื่นๆ เครื่อง Server เสียหาย ไม่สามารถเข้าโปรแกรม Ada Pos Hypermart ได้ ค่าบริการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์(Server) คิดค่าบริการ 3,500 บาท/ครั้ง/เครื่อง และเครื่องลูก หรือเครื่องทั่วไป คิดค่าบริการ 1,500 บาท/ครั้ง/เครื่อง กรุณาโทรแจ้ง หรือติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตทุกครั้ง ช่องทางการติดต่อ 053-244240 , 096-3608205 หรือ E-Mail : support@sbsoft.co.th ** นัดหมายล่วงหน้า 3 - 5 วัน กับฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อเตรียมบุคลากรไว้บริการ (ใช้เวลาในการขอลงทะเบียนใหม่ ประมาณ 2 -5 วัน ทำการไม่รวมวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการจัดการสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่อง Server ในการขอเลขลงทะเบียนใหม่

ความเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลใด ๆ บนฮาร์ดดิสก์ (ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล ไฟล์ Word, Excel, รูปภาพ, ไฟล์งานอื่นๆที่สำคัญก่อนส่งซ่อมเพราะไฟล์ข้อมูลอาจเสียหาย หรือข้อมูลสูญหายระหว่างการซ่อม)

       กรณีลูกค้าเปลี่ยน Hardware หรือย้าย Software ไปลงเครื่องใหม่ โดยไม่แจ้งบริษัทฯ ให้ทราบ และทำให้ Software สูญหาย ทางเราขออนุญาตคิดค่า License เป็นเครื่องใหม่ทันที

       **หมายเหตุ* เงื่อนไขดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการดูแลรายปี (Maintenance/MA) **

เลขลงทะเบียนหมดอายุ

       กรณีมีแจ้งเตือนเลขลงทะเบียนหมดอายุ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันหมดอายุ (อย่างน้อย 7 วันทำการ) หากแจ้งหลังวันหมดอายุ ขออนุญาตคิดค่าบริการตามเงื่อนไขของบริษัทฯ กรณีหากแจ้งล่วงหน้าจะไม่มีค่าบริการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

       กรณีที่มีการเปลี่ยน Hard disk ให้แจ้ง Sbsoft Chiangmai ก่อนทำการเปลี่ยน พร้อมระบุเหตุผลในการเปลี่ยน หากไม่แจ้งทางเราให้ทราบ ทางเราขออนุญาตคิดค่าบริการตามเงื่อนไขของบริษัทฯ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 053-244240,096-3608205 หรือ E-Mail : support@sbsoft.co.th

 
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์การใช้เลขลงทะเบียน

       เมื่อซื้อซอฟต์แวร์ของ Ada Pos Hypermart จากทาง Sbsoft Chiangmai

       ลิขสิทธิ์(License) ในการใช้ซอฟต์แวร์ของ Ada Pos Hypermart ที่ติดตั้งใช้งานบนฮาร์ดแวร์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ของ Ada Pos Hypermart ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ โดยทางบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลเอกสารทะเบียน (ภพ.20) และการซื้อขายซอฟต์แวร์ครั้งแรกเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายจะต้องแจ้ง หรือขอคำปรึกษาจากทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง หากไม่แจ้งให้ทราบจะต้องซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ใช้งานใหม่

       กรณีมีการโอนย้ายสิทธิ์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยคิดค่าบริการ 35% จากลิขสิทธิ์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยการโอนย้ายสิทธิ์ อ้างอิงจากเอกสารทะเบียน (ภพ.20) และมีหนังสือรับรองในการโอนย้าย/เปลี่ยนแปลงบริษัทฯหรือธุรกิจ

 Sbsoft Chiangmai มีการบริการหลังการขาย ดังนี้

1. บริการดูแลรักษาระบบข้อมูล (Maintenance Service Agreement) คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายปี MA Standrard ปีละ 15% ของราคาโปรแกรม ขั้นต่ำ 7,500 บาท/ปี และ MA VIP ปีละ 25% ของราคาซอฟต์แวร์ (Sofware) ขั้นต่ำ 12,500 บาท/ปี (สำรองข้อมูล ติดตั้งระบบ Data server ติดตั้งเครื่องเพิ่ม และ อื่นๆ) โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติม

       1.1.MA Sofware Standard เงื่อนไขมีดังนี้

1.1. บริการ Call Center ในการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบ POS แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรืออีเมลล์ในเวลาทำการบริษัท จันทร์ – เสาร์  เวลา 08.30 – 17.30 น. ไม่รวมถึงบริการ Onsite นอกสถานที่

1.1.2. ได้รับการอัพเกรดซอฟท์แวร์ในเวอร์ชั่นเดียวกัน

1.1.3. ได้รับการแก้ไขปัญหาผ่านระบบรีโมทระยะไกล ผ่านระบบ Teamviwer13 , Anydesk

1.1.4. การซ่อมแซมและกู้ฐานข้อมูลที่ผิดปกติให้กลับมาใช้งานได้ (ขึ้นอยู่กับความเสียหาย)

1.1.5. ติดตั้งโปรแกรมให้ใหม่ในกรณีเปลี่ยนแปลงเครื่องที่ Sbsoft Chiangamai ในระยะเวลาแมนทาแนนซ์ (MA)

1.1.6. การอบรมการใช้งาน 2 ครั้งตามระยะเวลาแมนทาแนนซ์ 1 ปี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom หากนอกเหนือจากนี้ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายบริการเป็นรายครั้ง

1.1.7. เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. เบอร์โทรในการประสานงาน (053-244240 , 096-3608205)

1.1.8. คิดค่าบริการแมนทาแนนซ์ 15% ของมูลค่าซอฟท์แวร์ต่อหนึ่งฐานข้อมูล ก่อนหักส่วนลด

1.1.9. ขั้นต่ำในการให้บริการแมนทาแนนซ์ 7,500 บาท/ปี

       1.2. MA Sofware VIP เงื่อนไขมีดังนี้

1.2.1. บริการ Call Center ในการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบ POS แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ หรืออีเมลล์ในเวลาทำการบริษัท รวมไปถึงบริการ Onsite นอกสถานที่ 2 ครั้ง/ปี ตามระยะเวลาแมนทาแนนซ์

1.2.2. ได้รับการอัพเกรดซอฟท์แวร์ในเวอร์ชั่นเดียวกัน

1.2.3. ได้รับการแก้ไขปัญหาผ่านระบบรีโมทระยะไกล ผ่านระบบ Teamviwer13 , Anydesk

1.2.4. การซ่อมแซมและกู้ฐานข้อมูลที่ผิดปกติให้กลับมาใช้งานได้ (ขึ้นอยู่กับความเสียหาย)

1.2.5. ติดตั้งโปรแกรมให้ใหม่ในกรณีเปลี่ยนแปลงเครื่องที่ Sbsoft Chiangamai ในระยะเวลาแมนทาแนนซ์ (MA)

1.2.6. การอบรมการใช้งานไม่จำกัดครั้งตามระยะเวลาแมนทาแนนซ์ 1 ปี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

1.2.7. เวลาทำการสำหรับ MA VIP ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

1.2.8. ช่องทางในการแจ้งปัญหา ติดต่อผ่าน LINE@ : @sbsoftchiangmai

1.2.9. คิดค่าบริการแมนทาแนนซ์ 25% ของมูลค่าซอฟท์แวร์ต่อหนึ่งฐานข้อมูล ก่อนหักส่วนลด

1.2.10. ขั้นต่ำในการให้บริการแมนทาแนนซ์ 12,500 บาท/ปี

2. ในกรณีโปรแกรมมีข้อบกพร่องหรือ (Bug Program) ทางเราจะแก้ไข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๆ ตลอดระยะเวลาแมนทาแนนซ์ (MA)

 

 อัพเดต 21/11/2023

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้