เหตุผลที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยน 
ทำไหม ใช้หลายเครื่องแล้วระบบช้า หรือ ค้าง
ทำไหม เปิดรายงานสต๊อกนาน ในเมื่อ มี แรม เยอะ
ทำไหม ตรวจนับ และขายไปด้วยไม่ได้
ทำไหม โปรแกรมถึงสต๊อก ไม่ตรงในเมื่อทำเอกสารถูก
ทำไหม ส่งข้อมูลไปสาขา ข้อมูลไปไม่ครบ
ทำไหม ส่งข้อมูลให้สาขา สาขา ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
ทำไหม ตอนขาย บอกว่าทำได้หมด พอใช้งานใช้ไม่ได้ 
หาก มี ซอฟท์แวร์ แล้ว ยัง คิดเงินเอง เขียนบิลเอง สต๊อกไม่รู้ ตรวจสอบแคชเชียร์ ไม่ได้ ไปไหนไม่ได้ ทิ้งร้านก็ไม่ได้ เท่ากับ เสียเงินอย่างไม่คุ้มค่า
เราช่วยท่านได้ วิเคราะห์ ทดสอบก่อนเลือกใช้
 
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน 

 


free stats
Pakeysoft ชุดที่ 2
AdaPos Hypermart v.3
Honeywell MS7120
Pakeysoft ชุดที่ 1
Pakeysoft Restaurant
กระดาษสติ๊กเกอร์ 2 ดวงแถว/ม้วน
 
   
   

ฝ่ายขาย อาคารคอมพิวเตอร์พลาซ่า 312/1 ชั้น 2 ห้อง B23 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     โทร 053-227-282 ,405199
ฝ่ายอบรม,Support โครงการฟิฟธ์ เอเวนิว มีโชค-เชียงใหม่ เลขที่ 555/192 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร 053-244240
โทร. Call center 053-227282 , 053-405199 , 053-244240
ติดต่อสอบถาม