โปรแกรมภาคีภัณฑ์ บริหารงานภัตตาคาร

2231 Views  | 

โปรแกรมภาคีภัณฑ์ บริหารงานภัตตาคารโปรแกรมภาคีภัณฑ์  บริหารงานภัตตาคาร - ร้านอาหาร

เป็นที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าการบริหารงานร้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานขายนั้น ต้องมีการวางระบบการทำงานที่ดี ซึ่งหนึ่งในการวางระบบการบริหารนั้น คือการใช้โปรแกรมการบริหารงานขายที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีทาง ด้านคอมพิวเตอร์ มีบทบาท และมีความสำคัญมากเป็นอย่างมากในการเข้ามาช่วยเหลือ ในการ บริหารงานขาย ดังนั้น เราขอเสนอโปรแกรมสำหรับบริหารงานโปรแกรมภัตตาคาร – ร้านอาหาร ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะเพื่อให้การทำงานของร้าน ของเป็นไปอย่างรวดเร็ว,มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว สำหรับใช้งานบน Windows และ รอง รับการทำงานในระบบ touch screen อย่างสมบูรณ การทำงานของโปรแกรม ประกอบด้วยระบบย่อยๆดังนี้


1.ระบบการขาย (Point-of-Sales System)
 • สามารถเปิดโต๊ะได้ไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
 • สามารถกำหนด ชั้น หรือ ห้องได้ (แต่ละห้องก็กำหนดรูปแบบโต๊ะเฉพาะของแต่ละห้องได้)
 • สามารถกำหนดเลขโต๊ะที่เป็นโต๊ะปกติของร้านไว้ก่อนได้
 • นอกจากนี้ยังสามารถเปิดโต๊ะชั่วคราวในกรณีที่ต้องการเพิ่มโต๊ะใหม่แบบกระทันทันได้
 • หน้าจอการสั่งอาหารชัดเจนโดยสามารถบันทึกรายการบนหน้าจอได้ทั้งที่เป็นรูปอาหาร และ เป็นชื่อของรายการอาหารและรองรับการทำงานที่เป็น Touch Screen
 • สามารถบันทึกจำนวนแขก,รหัสบริการเพื่อเก็บข้อมูล
 • มีพื้นที่ในการขายได้เพื่อให้สามารถขายรายการอาหารรายการเดียวกัน ได้หลายราคา
 • มีปุ่ม ที่Hot Key เพื่อความรวดเร็วในการสั่งอาหาร
 • นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดให้แต่ละปุ่มบนหน้าจอ เป็นกลุ่มของอาหารเช่นกลุ่มของต้มยำ เมื่อเลือกแล้วจะ เป็นรายการทั้งหมดของต้มยำ
 • รายการอาหารที่สั่งไปแล้วจะแสดงขึ้นมาที่จอภาพเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • สามารถใส่หมายเหตุของรายการอหาร เช่น ไม่เผ็ด , ไม่ใส่ผัก ได้
 • สามารถส่งพิมพ์ใบ Order ที่ครัวได้
 • การเช็คบิลมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งรายการที่ลูกค้าสั่ง,รายการที่ทำการยกเลิก และ รายละเอียดการ ลดราคา
 • อาหาร,กลุ่มของอาหาร และ ทั้งบิลได้
 • การลดราคาสามารถทำได้ทั้งการลดที่เป็นบาท และ ที่เป็น %
 • สามารถให้ส่วนลดกับสมาชิกได้ทันที
 • บันทึกค่าบริการ (Service Chart) ได้
 • สามารถทำการรับเงินได้หลายแบบเช่น เงินสด,บัตรเครดิต,คูปองแบบต่างๆ,เช็คธนาคาร หรือ รับแบบผสม เช่น เงินสด + บัตรเครดิต
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีและมีรายละเอียดครบถ้วน
 • ท่านสามารถเลือกที่จะพิมพ์ หรือ ไม่พิมพ์ เอกสารดังนี้ ใบสั่งอาหารที่ครัว, ใบเช็คบิล, ใบ เสร็จรับเงิน, ใบสรุปปิดรอบแคชเชียร์
 • สามารถที่จะนำเงินเข้าลิ้นชัก (เพื่อทอน) ก่อนทำการขาย และจะไปสรุปเป็นยอดคงเหลือเมื่อ สรุปปิดรอบการทำงาน
 • สามารถนำเงินออกจากลิ้นชักโดยสามารถบันทึกเหตุผลในการนำเงินออกได้และจะไปสรุป เป็นยอดคงเหลือเมื่อสรุปปิดรอบการทำงาน
 • สามารถทำการย้ายโต๊ะ, แยกโต๊ะ และ รวมโต๊ะได้
 • สามารถพิมพ์ใบสรุปปิดรอบของแต่ละรอบของแคชเชียร์ได้โดยมีรายละเอียดของการรับเงิน พร้อมสถิติการทำงานของการทำงานในรอบนั้นๆ

2.ระบบสต็อกเครื่องดื่ม (Stock Control System)

เพื่อช่วยควบคุมการทำงานในส่วนสต็อกของเครื่องดื่ม โปรแกรมจึงมีส่วนเพื่อช่วยให้การควบคุมการทำ งานได้ง่ายขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลังเช่นมี คลังหลัก,คลังหน้าร้าน เป็นต้น
 • สามารถทำการรับสินค้าได้ทันที่เมื่อมีสินค้าเข้ามาส่ง
 • สามารถบันทึกการส่งคืนสินค้าที่หมดอายุ หรือ แตกหักเสียหายได้
 • สามารถที่จะโอนสินค้าไปมาระหว่างคลังต่างๆได้
 • สามารถที่จะตรวจสอบยอดสต็อกคงเหลือของสินค้าในคลังสินค้าต่างๆได้ทันที

3.ระบบสมาชิก (Member System)

การให้ส่วนลดต่างๆเพื่อทำให้ลูกค้าของท่านประทับใจ และจะต้องมาใช้บริการอีกในภายหลังและระบบนี้ ช่วยให้ท่านอำนวยความสะดวกต่างๆ ในบริการแก่สมาชิกเป็นไปได้อย่าง สะดวก ละรวดเร็ว โดยที่โปรแกรม สามารถ เก็บประวัติต่างๆของลูกค้า สามารถแบ่งประเภทลูกค้าต่างๆได้ และยังให้สิทธิต่างๆในการ ลด ราคาตาม ประเภท ลูกค้าได้
 • สามารถกำหนดประเภทของสมาชิกได้เป็นระดับต่างๆ โดยแต่ละระดับอาจจะมีการกำหนด การให้ส่วนลดแตกต่างกันเช่น VIP สามารถลดได้ 20%, แต่ระดับสมาชิกธรรมดาลดได้ % เป็นต้น
 • สามารถเก็บข้อมูลของสมาชิกได้อย่างอย่างละเอียดละเอียด
 • มีรายงานในการแสดงยอดซื้อของสมาชิก ทั้งรายวัน และรายเดือน

4. ระบบฐานข้อมูลต่างๆ (Database System)

ก่อนใช้งานโปรแกรมนี้จะต้องผ่านการป้อน ข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆ ผ่านระบบนี้ เช่น
 • การกำหนดประเภทของอาหารในร้านของเราเป็นประเภทต่างๆ เช่น อาหาร,เครื่องดื่ม,เหล้า,เบียร์   เป็นต้น
 • การกำหนด กลุ่มเพื่อการลดราคา เนื่องจากร้านอาหารในแต่ละร้าน มีการทำการลดราคา แตกต่างกัน ดังนี้โปรแกรมจึงให้การกำหนดกลุ่มของการลดราคาสามารถทำได้โดยท่านเองได้เลย • มีการกำหนดหน่วยของรายการอาหาร (เช่น จาน ,ชาม,ช้อน ) ขนาดของรายการอาหาร(เช่น เล็ก,กลาง,ใหญ่)
 • กำหนดรายละเอียดของแต่ละรายการอาหารแต่ละรายการ เช่น รหัสอาหาร ,ชื่ออาหาร,ราคา ต้นทุน,ราคาขาย
 • สามารถการกำหนดให้รายการอาหารอยู่ในสถานะที่ขาย หรือ หยุดขายไว้ก่อน
 • สามารถกำหนด รายการสินค้าในแต่ละรายการให้เป็นรายการแถมได้ (เช่นกรณีที่จัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น) เมื่อหน้าร้านทำการสั่งรายการดังกล่าวจะเลือกได้ว่าต้องการขาย หรือแถม
 • กำหนดการรับชำระ เช่น การรับบัตรเครดิตจะรับบัตรเครดิตของธนาคารใดบ้างก็กำหนดเอาไว้ ก่อนได้หรือการรับบัตรอื่นๆเช่นคูปองแบบต่างๆ ที่กำหนดจากการที่ร้านจัดโปรโมชั่น
 • ท่านสามารถกำหนดการวางปุ่มของการรับด้วยเครดิต หรือคูปองที่จอภาพได้เองตามลำดับ การใช้งานมากน้อย ที่จอภาพเพื่อให้แคชเชียร์ทำงานได้อย่างสะดวก
 • การกำหนดรูปแบบของโต๊ะ นั่นคือสามารถกำหนดเลขที่ของโต๊ะ เพื่อแสดงที่จอภาพของการ สั่งอาหารได้ก่อน

5.ระบบรายงานต่างๆ(Report System)

มีรายงานต่างๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของท่านเกี่ยวกับการขาย เช่นยอดขายสินค้า, การเรียง ลำดับยอดขาย, การตรวจสอบยอดเงิน ที่รับในแต่ละวัน, ยอดคงเหลือของสต๊อกสินค้า, การขายให้กับสมาชิก เป็นต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจการดำเนินงานของร้านอาหาร

6. ระบบรักษาความปลอดภัย (Securer System) 

เป็นระบบที่จัดการการทำงานให้ระบบมีความรัดกุมและปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กล่าวคือช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคนให้มีสิทธิ์การทำงานเต็มที่ ทุกอย่างผู้ใช้บางคนอาจได้รับสิทธิ์ทำได้เฉพาะหัวข้อที่คนเกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นการทำงานก็จะเป็นสัด ส่วนและมีผู้รับผิดชอบในการใช้งานของผู้ใช้ระบบแต่ละคนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม โดยผู้ใช้แต่ละ คนจะทราบเฉพาะรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของแต่ละคนและจะทำงานได้เฉพาะในหัวข้อหรือข้อมูลที่ตน มีสิทธิเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีระบบการสำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูล กรณีที่ HardDisk มีปัญหา

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy