โปรแกรมบัญชี Easy Acc

4787 Views  | 

โปรแกรมบัญชี Easy Acc
รูปแบบใหม่ของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปภาษาไทย


 • ขั้นตอนการทำงานได้รับการออกแบบโดยอาศัยพื้นฐานการทำงานของธุรกิจปัจจุบัน และนำมาจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน คล้ายกับการทำงานด้วยมือ
 • แสดงผลเป็นภาษาไทย ในแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงานระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยทำงานได้ง่ายและรวดเร็วพร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • การทำงานของแต่ละโปรแกรมแยกออกจากกัน อย่างเป็นอิสระ สามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ ทำให้เมนูในแต่ละโปรแกรมไม่ดูซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ควบคุมการทำงานได้ง่าย


รองรับการทำงานข้อมูลหลายกิจการ

 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานและใบกำกับที่แตกต่างกันได้
 • การทำงานของโปรแกรมเป็นแบบ INTERACTIVE จึงทำให้สามารถพิมพ์รายงานต่างๆออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการประมวลผลใดๆทั้งสิ้น
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม EASY-ACC มีความทันสมัยตลอดเวลา


มีเสถียรภาพสูง ทำงานได้แม้ในระบบ SAVE MODE

 • โปรแกรม EASY-ACC พัฒนาขึ้นโดยไม่เน้นการใช้ Engine ของ Windows 
  ไม่ว่าจะเป็น .net, active x, หรือการเข้าไปใช้ Registry เท่ากับว่าโปรแกรมได้อาศัย Windows เพื่อการแสดงผลเป็นหลัก ดังนั้น ทำให้โปรแกรมมีความเสถียรในการทำงานสูง ทำงานได้แม้ใน Save Mode
 • ย้ายการติดตั้งโปรแกรมไปยัง ไดเร็คทอรี่อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือติดตั้งโปรแกรมได้บนอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ได้ อาทิ Flash Drive, SD-CARD, Compact Flash, External Harddisk ทำให้สามารถนำโปรแกรมไปทำงานในที่ต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง


B-TREE FILER ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง

 • ใช้ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม คือ B-TREE FILER เป็นฐานข้อมูลที่มีลักษณะการจัดเก็บแบบบันทึกตามหลัก Balance B-TREE Algotithm มีเสถียรภาพในการทำงานสูง ไม่จำเป็นต้องมีการดูแลใดๆเป็นพิเศษ
 • รองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่า 10 Gb.
 • พร้อมระบบสำรองข้อมูลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และนำข้อมูลกลับมาลงใหม่ได้อย่างสะดวก


ระบบ PASSWORD ถึง 5 ระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

 • ระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรม หรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดขอบเขตการทำงานของรหัสผ่านได้อย่างรัดกุม เช่นอนุญาตให้บันทึกใบกำกับได้ แต่ไม่มีสิทธิในการแก้ไข พิมพ์ซ้ำ หรือเรียกดูรายงานบางตัว เป็นต้น
 • เก็บบันทึกประวัติการใช้งานโปรแกรมจากเครื่องที่เรียกใช้งานในทุกๆขั้นตอนการทำงาน (Audit Tail) เพื่อการตรวจสอบ


รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน


รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายเดือน รายวัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ หรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างๆได้อย่างละเอียด

ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานได้ง่ายตามความต้องการ
รายงาน ใบกำกับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขใบกำกับที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของกิจการได้ ด้วยเครื่องมือออกแบบรายงานที่ทันสมัย ที่ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และเก็บรูปแบบที่ออกแบบไว้เพื่อใช้งานในกิจการอื่นได้อีกด้วย


จัดเรียงข้อมูล กำหนดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ

 • การเรียกดูรายงานแบบตาราง (Grid Data) สามารถจัดเรียงลำดับ กำหนดกลุ่มข้อมูล กำหนดข้อมูลที่จะแสดง หรือ สร้างเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่นต้องการดูเฉพาะสินค้าที่มียอดขายรวมเกิน 100,000 บาท หรือ เฉพาะลูกค้าที่มีคำว่า "เจริญ" เป็นต้น
 • นำข้อมูลออก Export Data ได้หลายรูปแบบ อาทิ TEXT, Excel, HTML เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ่ เช่น MS EXCEL, MS ACCESS, Microdoft Word หรือ นำข้อมูลไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ตามต้องการ


ใบกำกับสำเร็จรูป ถูกต้องตามหลักสรรพากร พร้อมใช้งานทันที

 • แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่พร้อมใช้งานได้ทันที เพิ่มความคล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
 • ใบกำกับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่น ใบส่งของ ใบฝากขาย ใบรับซ่อม ใบส่งสินค้าชั่วคราว ฯลฯ
 • ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน และถูกต้องตามระเบีบยของกรมสรรพากรเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีรายละเอียดที่ครบถ้วน นำไปใช้งานได้กับกิจการทุกประเภท ทุกรูปแบบ


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy