โปรแกรมบริหารหน้าร้าน Ada Hypermart

6315 Views  | 

โปรแกรมบริหารหน้าร้าน Ada Hypermart


ระบบบริหารร้านค้าปกติ
AdaPos Hypermart

ระบบโปรแกรม AdaPos Hypermart 
  
       เป็นระบบที่ได้พัฒนาความสามารถเพิ่มสำหรับธุรกิจที่ต้องการความเร็ว และมีปริมาณข้อมูลจำนวนมากและถ้าสินค้าเหล่านี้มีลักษณะในการควบคุมสินค้าคง คลังจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานใหญ่สามารถจัดการหรือส่งสินค้าให้กับสาขาได้ตามต้อง การ นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนหน้าจอการใช้งานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

มีอะไรใหม่ใน AdaPos Hypermart

 • รองรับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) ซึ่งขอเรียกสั้นๆว่า อี-เจ (EJ) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 121/2545 และเป็นซอฟท์แวร์ขายปลีก (Point of Sale) รายแรกของประเทศไทย โดยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ ลดต้นทุนสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ลดภาระการจัดเก็บสำเนาของแผนกบัญชี และสะดวกในการค้นคืน
 • เพิ่มเติมระบบใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และ สามารถรับสินค้าเข้าตามใบสั่งซื้อ หรือจะไม่อ้างถึงใบสั่งซื้อก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกส่วนลดได้หลายชั้นโดยไม่จำกัด ทั้งเป็นจำนวนบาทและเปอร์เซนต์
 • ปรับปรุงระบบการนับสต๊อกให้มีความง่าย และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมต่อกับ Hand Held Terminal ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับนับสต๊อกด้วยการสแกนไปที่สินค้าแทนการนับด้วยมือ
 • รองรับระบบการขายฝาก เช่น การขายฝากสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งสามารถเช็คยอดขาย ยอดสินค้าคงเหลือ การตัดยอดลูกหนี้(ห้างสรรพสินค้า) การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อหักยอดลูกหนี้ เป็นต้น
 • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือ ตามประเภทของสินค้า ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะกับธุรกิจเสื้อผ้า เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ ตามประเภทสินค้า เช่น ต้องการดูว่าเสื้อชนิดนี้ มีเหลือสีอะไรบ้าง เหลือขนาดไหนบ้าง และอยู่ที่สาขาไหน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
 • ระบบสาขา โดยสามารถส่งข้อมูลต่างๆระหว่างสาขา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น การส่งข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ให้สาขาแต่ละสาขา, การส่งข้อมูลยอดขายกลับมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อวิเคราะห์การขายของแต่ละสาขา, การโอนสินค้าระหว่างสาขา โดยที่สาขาปลายทางไม่จำเป็นต้องบันทึกสินค้ารับเข้าอีกครั้ง เป็นต้น
 • นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน การค้นหาข้อมูลและการประมวลผล ให้เร็วมากยิ่งขึ้น และบางหน้าจอยังถูกออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น (User Friendly)  

 

ระบบหน้าร้าน 

 ตัวอย่างหน้าจอการขายสินค้าและการชำระเงิน


  

 • รองรับ อุปกรณ์ต่อพ่วงได้แก่ ชุดคอม พิวเตอร์ กับ เครื่องพิมพ์ ตระกูล EPSON-TMU(TMU300, TMU950, TMU210 ฯลฯ) ชุดระบบ POS เช่น Epson IR-Series, IBM SureOne, Fujitsu ลิ้นชัก เก็บเงิน (Cash Drawer) ป้าย แสดง ราคา (Customer Display) เครื่องอ่าน บาร์โค้ด (Barcode Scanner) แป้นพิมพ์ (Keyboard) พิเศษ
 • รองรับ การขายสินค้าโดยใช้รหัสแท่ง(Barcode) และระบบสัมผัส (Touch Screen) ทำให้การขายสะดวกและเร็วขึ้น รวมทั้งลดความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานด้วย
 • สามารถแสดงตารางค้นหาสินค้า กรณีที่จำรหัสสินค้าไม่ได้ และสามารถกรองข้อความ(Filter) เพื่อค้นหาข้อมูลได้
 • ทุกๆ ปุ่มฟังก์ชันของแป้นพิมพ์ เช่น ลด/ชาร์จ, Void และอื่นๆ สามารถอนุญาตให้ใช้งาน ได้/ไม่ได้ รวมทั้งกำหนดสิทธิการเข้าใช้แต่ละฟังก์ชันด้วย
 • สามารถทำการพักบิลการขายชั่วคราวของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเปิดขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้ และสามารถค้นบิลรายการที่พักไว้มาขายต่อได้
 • มีฟังก์ชันในการ ยกเลิก(Void) เป็นบางรายการได้ หรือยกเลิก(Cancel) รายการทั้งบิลได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งาน
 • สามารถรองรับการชำระเงิน เป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง, เช็ค โดยสามารถรับการ
 • ชำระเงินได้หลายๆแบบผสมกันในการขาย 1 บิลได้
 • รองรับสินค้าที่เป็นชุด เช่น ชุดสูท เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสินค้าให้เป็นแบบแถมฟรีได้
 • สามารถระบุจำนวนสินค้าต่อ 1 รายการ เป็นจำนวนทวีคูณได้ เพื่อความรวดเร็วในการขาย
 • สามารถทำการลด/ชาร์จ เป็นจำนวนเงินหรือเป็น %ต่อรายการสินค้านั้นๆหรือทำการลด/ชาร์จ ท้ายบิลได้
 • สามารถล็อคแป้นพิมพ์ กรณีแคชเชียร์ไม่ประจำอยู่ ณ ตำแหน่งขาย ป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่น
 • สามารถบันทึกการขายย้อนหลังได้ เช่นกรณีขายด้วยระบบมือล่วงหน้าก่อนการใช้โปรแกรม
 • สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานขาย(Salesman) เพื่อเก็บยอดสะสมของการขายได้
 • สามารถ บันทึกข้อมูลกลุ่มลูกค้าส่วนลด (ไม่ใช่สมาชิก) เพื่อตัดส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิก เพื่อตัดส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ
 • กำหนดโปรโมชันตามช่วงเวลาฃ

 

การจัดเก็บสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-Journal)

       ระบบของเครื่อง POS สามารถจัดเก็บสำเนาใบกำกับภาษีอย่าง ย่อในรูปแบบที่กำหนดในลักษณะของ E-Journal ตามที่กฎหมายได้กำหนด

ตัวอย่างการจัดเก็บสำเนา (E-Journal)

 

การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าของสมาชิก

    ระบบของเครื่อง POS จะต้องสามารถรองรับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาชิก โดยครอบคลุมการทำงาน ดังนี้คือ

1. ให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่สมาชิก โดยโปรแกรมจะให้ส่วนลดแก่สินค้าเป็นส่วนลดท้ายบิล
2. สามารถทำการคำนวณแต้มสะสมของสมาชิกแต่ละราย
3. สามรถบันทึกยอดการซื้อสะสมของสมาชิกแต่ละราย
4. สามารถนำแต้มมาเพื่อใช้แลกซื้อหรือแลกของรางวัลได้
5. กำหนดกลุ่มของสมาชิกได้ เพื่อใช้ในส่วนการออกรายงาน หรือการแบ่งกลุ่มการ ดูข้อมูล ต่าง ๆ เช่น กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ , กลุ่มลูกค้าต่างชาติ , กลุ่มวีไอพี
6.สามารถบันทึกข้อมูลแบบสอยถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของสมาชิกได้
7. ระบบการสะสมยอดซื้อ / ระบบสะสมแบบออนไลน์
8. ระบบกระตุ้นยอดซื้อของสมาชิก จากโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ

 


ระบบบริหารหลังร้าน (Store Back System)

วัตถุประสงค์

   
   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของร้านสามารถควบคุมการทำงานของเครื่อง POS ที่ติดตั้งอยู่ภายในร้าน การใช้งานเพื่อการบันทึกรายการรับสินค้า การรับ - ส่งข้อมูลระหว่างสาขา และสำนักงานใหญ่ และรองรับการตรวจสอบยอดขายและจำนวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในร้านทั้งหมดได้

ทะเบียนสินค้า (Product)
 
  ทะเบียนสินค้า
เป็นข้อมูลที่สำคัญมากในระบบเพราะต้องนำไปใช้ในการคำนวณในหลาย ๆ กรณีโดยใช้วิธีการบันทึกข้อมูลในส่วนของ Master สินค้า และการปรับราคาสินค้าจะถูกกำหนดที่ระบบ AdaPosBack

 1. สินค้า (Product)
 2. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลทั่วไป)    
     a. หมวดของสินค้า (Depart, Class, Subclass)      
     b. สี (Color)               
     c. ขนาด (Size)      
     d. ยี่ห้อ (Brand)
 3. สร้างรหัสบาร์โค้ด (Barcode Generate) : ใช้ในการสร้างรหัสบาร์โค้ดตามมาตรฐาน EAN13 สำหรับสินค้าที่ไม่มีรหัส
 4. ระบบ Serial No. (สำหรับสินค้า MONTBLANC)
 5. ปรับราคาขาย (Mark up / Mark down)
 6. รองรับสินค้าระบบน้ำหนักเครื่องชั่ง ตามมาตรฐานการกำหนดราคา CH6 และ CH7 (ราคามากว่า 1,000 บาทต่อการอ่าน 1 ครั้ง)

 

ตัวอย่างข้อมูลทะเบียนสินค้า
 

 

สร้างรหัสบาร์โค้ด


ประมวลผล (Processing)

       การประมวลผลสิ้นวันเป็นการนำรายการยอดขายที่เกิดขึ้นในระหว่างวันมาเพื่อตัดสต็อกสินค้า และอื่นๆที่จำเป็นรวมถึงการสำรอง และในกรณีที่วันที่ประมวลผลเป็นการปิดรอบบัญชี ระบบจะให้ทำยอดยกมาของสินค้าต้นงวดในส่วนของความเคลื่อนไหวสินค้าเพิ่มเติมด้วย

 1. ประมวลผลรวมสิ้นวัน (Daily Process)
 2. สำรองข้อมูล (Backup)
 3. นำข้อมูลสำรองมาใช้ (Restore)
 4. ประมวลผลยอดยกมาสิ้นเดือน (Monthly Process)

การจัดการข้อมูลหลักของระบบ (Management)

       การทำงานในส่วนนี้ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลหลักของระบบ ที่ถูกกำหนดจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้คือ

1. กำหนดรายละเอียดบริษัท

     - ข้อมูลบริษัท

     - ข้อมูลกลุ่มสาขา 

     - ข้อมูลสาขา

     - อัตราภาษี

     - สกุลเงิน

     - แบบสอบถาม 

2. กำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Permission Setup)

     2.1 กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

     2.2 กำหนดกลุ่มผู้ใช้

          - ผู้ควบคุมระบบ

          - ผู้บริหาร

          - คลังสินค้า 

          - จัดซื้อ

          - การเงิน

          - แคชเชียร์

     2.3 กำหนดผู้ใช้  

3. กำหนดเครื่องจุดขาย (POS Machine)

     - สติกเกอร์ส่วนลด

     - จัดรูปแบบหน้าจอขายหน้าร้าน

     - กำหนดรายละเอียดหน้าจอ 2 

     - กลุ่มสินค้าด่วน


4. กำหนดหัวท้ายใบเสร็จอย่างย่อ (Header/Footer Slip)

5. กำหนดรอบบัญชี (Account Peroid)

6. ตัวเลือก (Option)

 

การกำหนดโปรโมชั่น

 • รูปแบบโปรโมชั่นสามารถกำหนดได้ มีทั้งหมด 12 รูปแบบ
 • รูปแบบโปรโมชั่นสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ตามช่วงวัน, เวลา, สำหรับสมาชิก และการให้แต้มสมาชิกโดยสามารถซ็อนโปรกันได้ในรหัสสินค้าตัวเดียวกัน

ตัวอย่างรูปแบบโปรโมชั่น

 

ใบรับของ/ใบซื้อสินค้า

       ใบรับของ/ใบซื้อสินค้าเป็นเอกสารที่ทำเมื่อผู้จำหน่ายมาส่งสินค้า การสร้างเอกสารนี้เมื่อผ่านการบันทึก-อนุมัติ แล้วจะเพิ่มจำนวนสินค้าในสต็อกตามจำนวนที่รับ และเกิดรายงานภาษีซื้อของสินค้านั้นๆ เอกสารซื้อ เราสามารถอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งซื้อกับผู้จำหน่ายโดยตรง หรือ ในกรณีที่ไม่มีใบสั่งซื้อ ก็สามารถทำข้อมูลการบันทึกได้ เช่นกัน

 

ใบส่งของ/ใบขายสินค้า

       เป็นการออกใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยทำการเลือกลูกค้าที่ต้องการก่อน หลังจากนั้นทำการเลือกสินค้าที่ต้องการขายใก้กับลูกค้า ใส่ราคาต่อหน่วย และส่วนลดให้กับลูกค้า ซึ่งการใส่ส่วนลดนั้นในสินค้าแต่ละตัวสามารถใส่ส่วนลดได้หลายชั้นโดยอาจจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นจำนวนเงินก็ได้

 

การปรับราคาขาย

       ระบบสามารถสร้างเอกสารการปรับราคาสินค้าโดยสามารถกำหนดระดับราคาที่ต้องการปรับ สามารถปรับเป็นจำนวนบาทหรือเปอร์เซ็นต์ กำหนดวันที่มีผลและยังสามารถกำหนดสาขาที่ต้องการปรับรวมถึงโซนที่ต้องการปรับสินค้าได้

 

การปรับต้นทุน

       ระบบสามารถสร้างเอกสารการรับราคาต้นทุนของสินค้า โดยสามารถปรับได้หลายแบบ เช่น ปรับเป็นเปอเซ็นต์ ปรับเป็นจำนวน ซึ่งสามารถปรับราคาต้นทุนสินค้าได้ทีละหลายๆตัว หรือสามารถเลือกจากกลุ่มสินค้า หรือจากใบสั่งซื้อก็ได้

 

การตรวจนับสต็อกสินค้า

       เพื่อให้เกิดการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และป้องกันการสูญหาย ควรมีกำหนดการตรวจสอบสต็อกสินค้าอยู่เสมอ จึงต้องมีการตรวจสอบนับสต็อก ในการตรวจนับของโปรแกรมสิ่งที่จำเป็นคือ ควรทำการตรวจนับหลังมีการปิดรอบการขาย และประมวลผลการขายให้เรียบร้อยก่อน รวมทั้งเอกสารที่มีผลกับสต็อก เช่น ใบรับของ/ใบซื้อสินค้า เอกสารรับเข้าหรือเบิกออก  ใบโอนสินค้าระหว่างสาขาต้องอนุมัติเอกสารที่อยู่ในระบบทุกใบ ก่อนทำการตรวจนับสต็อกสินค้า

.

 

การสั่งสินค้า

       ระบบการสั่งสินค้าไปจำหน่ายที่สาขา ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. การสั่งโดยสาขาเอง
 2. การสั่งโดยสำนักงานใหญ่

 

การจัดสินค้า

       เป็นระบบการสร้างใบจัดสินค้า เพื่อนำเอกสารไปจัดสินค้าตามที่สาขาสั่ง หรือ จัดตามที่ลูกค้าสั่ง

 

การโอนสินค้า

      การรับใบสั่งสินค้าจากสาขาเมื่อมีการจัดสินค้าและพร้อมส่งเเล้ว ในทางปฏิบัตินอกจากสินค้าที่ต้องขนส่งไปแล้ว ต้องมีเอกสารเข้าไปในระบบด้วย โดยการใช้เมนูการโอนสินค้าระหว่างสำนักงานใหญ่ไปสาขา

 

สอบถามยอดหนี้(ลูกหนี้)

       การตรวจสอบยอดคงค้างของลูกหนี้ว่ามีการค้างชำระที่เอกสารขาย เลขที่ใดบ้างและยอดรวมเป็นเท่าไร โดยที่ไม่จำเป็นต้องโชว์ในรูปแบบของเอกสาร

 

สอบถามยอดหนี้ (เจ้าหนี้)

       เป็นการตรวจสอบข้อมูลยอดการซื้อกับผู้จำหน่าย

 

ใบวางบิล

       การออกเอกสารสำหรับการวางบิล ซึ่งสามารถเลือกเอกสารการขายหลายเอกสาร รวมในใบวางบิลใบเดียวกันได้

 

รับชำระเงิน

       ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์การตรวจสอบยอดชำระและยอดค้างชำระ

 

เครื่องตรวจนับสต็อก

โปรแกรมเครื่องตรวจนับสต็อก

       เครื่องตรวจนับสต็อก จะแยกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

          1. สามารถใช้ตรวจเช็คราคาสินค้าได้

          2. สามารถใช้เช็คสต็อกสินค้าได้

          3. สามารถใช้สร้างเอกสารใบรับของ / ใบซื้อสินค้าได้

          4. สามารถใช้สร้างเอกสารใบรับเข้าสินค้าได้

 

การรับส่งข้อมูล (Import/Export)

       การรับส่งข้อมูลต่างๆ จะแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

          - รับ-ส่งข้อมูลจากระหว่าง AdaPos สำนักงานใหญ่ และ AdaPos สาขา

          - รับ-ส่งข้อมูลจากระหว่าง AdaPos สาขา และ AdaPos สำนักงานใหญ่

 

รายงานต่างๆ

          หลังจากที่มีการบันทึกรายการขายสินค้าผ่านเครื่อง POS และทำการประมวลข้อมูลเข้าสู่เครื่องหลังร้าน และมีการบันทึกข้อมูล การรับสินค้า การจ่ายโอนสินค้า การรับโอนสินค้า การตรวจนับสต็อกสินค้า ฯลฯ ระบบจะต้องสามารถให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ในรูปของรายงานต่างๆ ดังนี้คือ

รายงานการขาย 

 1. รายงาน - ภาษีขาย (อย่างย่อ)
 2. รายงาน - ภาษีขายตามวันที่ (อย่างย่อ) 
 3. รายงาน - ภาษีขาย (เต็มรูป)
 4. รายงาน - ภาษีขายตามวันที่ (เต็มรูป)
 5. รายงาน - ยอดขายตามลูกค้า - ตามสินค้า
 6. รายงาน - ยอดขายตามลูกค้า - ตามสินค้า (ละเอียด)
 7. รายงาน - ยอดขายตามสินค้า
 8. รายงาน - ยอดขายตามบิล
 9. รายงาน - ยอดขายตามสินค้า (ละเอียด)
 10. รายงาน - ยอดขายตามสินค้า - ตามช่วงยอดขาย
 11. รายงาน - ขายสินค้าที่มีการแก้ไขราคาขาย
 12. รายงาน - ยอดขายตามบิล
 13. รายงาน - ยอดขายตามช่วงเวลา
 14. รายงาน - ยอดขายตามบิล - ตามลูกค้า
 15. รายงาน - ยอดขายตามลูกค้า
 16. รายงาน - ยอดขายตามลูกค้า - ตามช่วงยอดขาย
 17. รายงาน - ยอดขายตามประเภทการชำระเงิน
 18. รายงาน - ยอดขายตามประเภทการชำระเงิน (ละเอียด)
 19. รายงาน - ยอดขายตามแคชเชียร์
 20. รายงาน - ยอดขายตามแคชเชียร์ - ตามเอกสาร
 21. รายงาน - ยอดขายตามแคชเชียร์ - ตามประเภทชำระเงิน
 22. รายงาน - ยอดขายตามแคชเชียร์ - ตามเครื่องขาย
 23. รายงาน - ยอดขายตามพนักงานขาย - ตามบิล
 24. รายงาน - ยอดขายตามพนักงานขาย - ตามสินค้า
 25. ยอดขายสินค้าขายดี - ตามจำนวนเงิน
 26. รายงาน - ยอดขายสินค้าขายดี - ตามจำนวนเงิน
 27. รายงาน - ยอดขายสินค้าขายดีตามยอดชาย แต่ละสาขา
 28. รายงาน - กำไร / ขาดทุน ตามสินค้า
 29. รายงาน - จำนวนขายประจำเดือน - ตามสินค้า
 30. รายงาน - การยกเลิก / คืนสินค้า
 31. รายงาน - ประเภทการชำระเงินรวมทุกเครื่อง
 32. รายงาน - ประเภทการชำระเงิน - ตามเครื่องจุดขาย 
 33. รายงาน - ยอดขายตามแคชเชียร์ - ประเภทการชำระเงิน
 34. รายงาน - กำไร / ขาดทุน ตามวันที่
 35. รายงาน - ยอดขายสรุปตามประเภทสินค้า - ตามผู้จำหน่าย
 36. รายงาน - ยอดขายตามกลุ่มสินค้า
 37. รายงาน - ยอดขายสินค้า ตามแคชเชียร์ ตามรอบที่ปิดการขายแล้ว
 38. รายงาน - ยอดขายสินค้าควบคุม ตามแคชเชียร์ ตามรอบที่ปิดการขายแล้ว
 39. รายงาน - ยอดขายสินค้า ตามแคชเชียร์ ตามเครื่องจุดขาย ตามรอบที่ปิดการขายแล้ว
 40. รายงาน - ยอดขายสินค้าควบคุม ตามแคชเชียร์ ตามเครื่องจุดขาย ตามรอบที่ปิดการขายแล้ว
 41. รายงาน - ยอดขายสินค้าตามแคชเชียร์ที่ยังไม่ได้ปิดรอบ
 42. รายงาน - ยอดขายสินค้าควบคุม ตามแคชเชียร์ที่ยังไม่ปิการขาย
 43. รายงาน - ยอดขายสินค้า ตามแคชเชียร์ ตามเครื่องจุดขายที่ยังไม่ปิดการขาย 
 44. รายงาน - ยอดขายสินค้าควบคุม ตามแคชเชียร์ ตามเครื่องจุดขายที่ยังไม่ปิดการขาย 
 45. รายงาน - ยกเลิกรายการ - ตามวันที่
 46. รายงาน - ยกเลิกรายการ - ตามเหตุผลที่ยกเลิก
 47. รายงาน - การคืนสินค้า - ตามวันที่
 48. รายงาน - การคืนสินค้า - ตามเหตุผลที่ยกเลิก
 49. รายงาน - การยกเลิกบิล - ตามวันที่
 50. รายงาน - การยกเลิกบิล - ตามเหตุผลที่ยกเลิก
 51. รายงาน - การยกเลิก / คืนสินค้า - ตามวันที่
 52. รายงาน - สรุปยอดขายรายวัน 
 53. รายงาน - รายงานโปรโมชั่นที่ได้รับจากการขายตามสินค้า
 54. รายงาน - การขายสินค้าโปรโมชั่น 
 55. รายงาน - ส่วนลด

รายงานฝากขาย

 1. รายงาน - ฝากขาย ตามวันที่ (ใบเสร็จอย่างย่อ)
 2. รายงาน - ฝากขาย ตามสินค้า (ใบเสร็จอย่างย่อ)

รายงานข้อมูลหลัก

 1. รายงาน - รายละเอียดสินค้าตามที่เก็บสินค้า
 2. รายงาน - สินค้าคงเหลือ ตามที่เก็บสินค้า
 3. รายงาน - สินค้าคงเหลือ ตามกลุ่มสินค้า
 4. รายงาน - สินค้าคงเหลือ ตามผู้จำหน่าย 
 5. รายงาน - สินค้าคงเหลือ ตาม Serail Number
 6. รายงาน - สินค้าคงเหลือสาขา ตามกลุ่มสินค้า
 7. รายงาน - สต็อกสินค้า
 8. รายงาน - ยอดยกมาหรือสต็อกสินค้าติดลบ
 9. รายงาน - สรุปสต็อกคงเหลือตามประเภทสินค้า
 10. รายงาน - สรุปมูลค่าสต็อกคงเหลือตามผู้จำหน่าย
 11. รายงาน- ประวัติการแลกสินค้า 
 12. รายงาน - สินค้าราคาขายต่ำกว่าทุน
 13. รายงาน - สินค้าที่ไม่ได้อนุญาตให้ขายตามช่วงเวลา
 14. รายงาน - ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ขายสินค้า
 15. รายงาน - โซนสินค้า
 16. รายงาน - การแก้ไขใบจัดสินค้า
 17. รายงาน - สรุปการสั่งสินค้าที่จัดไม่ได้ตามสินค้า
 18. รายงาน - สรุปการสั่งสินค้าที่จัดไม่ได้ตามประเภทสินค้า
 19. รายงาน - การสั่งสินค้าที่ไม่ได้จัดตามสาขา
 20. รายงาน - การสั่งสินค้าที่ไม่ได้จัดตาม OP
 21. รายงาน - รายการสั่งสินค้าโอนสินค้า
 22. รายงาน - สินค้าขาดเกิน
 23. รายงาน - การเบิกออกสินค้าตามแผนก - ตามวันที่
 24. รายงาน - การเบิกออกสินค้าตามวันที่ - ตามเอกสาร
 25. รายงาน - ความเคลื่อนไหวของสินค้า
 26. รายงาน - ความเคลื่อนไหวของสินค้า ตามวันที่อนุมัติ
 27. รายงาน - ความเคลื่อนไหวตาม Serail Number
 28. รายงาน - สินค้าไม่เคลื่อนไหว - ตามวันที่
 29. รายงาน - สั่งซื้อสินค้าตามผู้จำหน่าย
 30. รายงาน - ตรวจนับสต็อก
 31. รายงาน - ผลต่างตรวจนับสต็อก
 32. รายงาน - สินค้าที่ลบออกจากรายการตรวจนับ
 33. รายงาน - พิมพ์ลาเบลชั้นวางสินค้า A4  16 ดวง
 34. รายงาน - พิมพ์ลาเบลสำหรับสินค้าโปรโมชั่น A4
 35. รายงาน - SELL THRU
 36. รายงาน - การจัดรายการ
 37. รายงาน - ผู้จำหน่าย
 38. รายงาน - ผู้ที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด

รายงานแบบสอบถาม

 1. รายงาน - คะแนนตอบมากที่สุดตามกลุ่มลูกค้า
 2. รายงาน - รวมคะแนนตามหัวข้อแบบสอบถาม
 3. รายงาน - คะแนนมากสุดตามหัวข้อแบบสอบถาม

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy