โปรแกรมบริหารหน้าร้าน Adapos Version 5

3987 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมบริหารหน้าร้าน Adapos Version 5

ระบบบริหารร้านค้า
AdaPos Hypermart Version 5


 

โปรแกรมขายหน้าร้าน

มีอะไรใหม่ใน AdaPos Hypermart V.5

  • สามารถตรวจสอบข้อมูล และรายงานผ่านระบบออนไลน์ได้
  • สามารถเช็คสต็อกคงเหลือ ยอดขายแบบออนไลน์ได้
  • รองรับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) ซึ่งขอเรียกสั้นๆว่า อี-เจ (EJ) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 121/2545 และเป็นซอฟท์แวร์ขายปลีก (Point of Sale) รายแรกของประเทศไทย โดยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ ลดต้นทุนสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ลดภาระการจัดเก็บสำเนาของแผนกบัญชี และสะดวกในการค้นคืน
  • เพิ่มเติมระบบใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และ สามารถรับสินค้าเข้าตามใบสั่งซื้อ หรือจะไม่อ้างถึงใบสั่งซื้อก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกส่วนลดได้หลายชั้นโดยไม่จำกัด ทั้งเป็นจำนวนบาทและเปอร์เซนต์
    ปรับปรุงระบบการนับสต๊อกให้มีความง่าย และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมต่อกับ Hand Held Terminal ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับนับสต๊อกด้วยการสแกนไปที่สินค้าแทนการนับด้วยมือ
  • รองรับระบบการขายฝาก เช่น การขายฝากสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งสามารถเช็คยอดขาย ยอดสินค้าคงเหลือ การตัดยอดลูกหนี้(ห้างสรรพสินค้า) การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อหักยอดลูกหนี้ เป็นต้น
  • สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือ ตามประเภทของสินค้า ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะกับธุรกิจเสื้อผ้า เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ ตามประเภทสินค้า เช่น ต้องการดูว่าเสื้อชนิดนี้ มีเหลือสีอะไรบ้าง เหลือขนาดไหนบ้าง และอยู่ที่สาขาไหน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
  • ระบบสาขา โดยสามารถส่งข้อมูลต่างๆระหว่างสาขา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น การส่งข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ให้สาขาแต่ละสาขา, การส่งข้อมูลยอดขายกลับมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อวิเคราะห์การขายของแต่ละสาขา, การโอนสินค้าระหว่างสาขา โดยที่สาขาปลายทางไม่จำเป็นต้องบันทึกสินค้ารับเข้าอีกครั้ง เป็นต้น
  • นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน การค้นหาข้อมูลและการประมวลผล ให้เร็วมากยิ่งขึ้น และบางหน้าจอยังถูกออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น (User Friendly)


ขั้นตอนการทำงาน 

 

การออกใบกำกับภาษี

ประมวลผล (Processing)

       การประมวลผลสิ้นวันเป็นการนำรายการยอดขายที่เกิดขึ้นในระหว่างวันมาเพื่อตัดสต็อกสินค้า และอื่นๆที่จำเป็นรวมถึงการสำรอง และในกรณีที่วันที่ประมวลผลเป็นการปิดรอบบัญชี ระบบจะให้ทำยอดยกมาของสินค้าต้นงวดในส่วนของความเคลื่อนไหวสินค้าเพิ่มเติมด้วย

1. ประมวลผลรวมสิ้นวัน (Daily Process)

2. สำรองข้อมูล (Backup)

3. นำข้อมูลสำรองมาใช้ (Restore)

4. ประมวลผลยอดยกมาสิ้นเดือน (Monthly Process)

การจัดการข้อมูลหลักของระบบ (Management)

       การทำงานในส่วนนี้ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลหลักของระบบ ที่ถูกกำหนดจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้คือ

1. กำหนดรายละเอียดบริษัท

     - ข้อมูลบริษัท

     - ข้อมูลกลุ่มสาขา 

     - ข้อมูลสาขา

     - อัตราภาษี

     - สกุลเงิน

     - แบบสอบถาม 

2. กำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Permission Setup)

     2.1 กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

     2.2 กำหนดกลุ่มผู้ใช้

          - ผู้ควบคุมระบบ

          - ผู้บริหาร

          - คลังสินค้า 

          - จัดซื้อ

          - การเงิน

          - แคชเชียร์

     2.3 กำหนดผู้ใช้  

3. กำหนดเครื่องจุดขาย (POS Machine)

     - สติกเกอร์ส่วนลด

     - จัดรูปแบบหน้าจอขายหน้าร้าน

     - กำหนดรายละเอียดหน้าจอ 2 

     - กลุ่มสินค้าด่วน

4. กำหนดหัวท้ายใบเสร็จอย่างย่อ (Header/Footer Slip)

5. กำหนดรอบบัญชี (Account Peroid)

6. ตัวเลือก (Option)

 

การกำหนดโปรโมชั่น

       รูปแบบโปรโมชั่นสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ตามครบจำนวน ครบมูลค่า ครบช่วงจำนวน ครบช่วงมูลค่า ตามช่วงเวลาครบจำนวน ตามช่วงเวลาครบมูลค่าช่วงวัน, เวลา, สำหรับสมาชิก และการให้แต้มสมาชิกโดยสามารถซ้อนโปรกันได้ในรหัสสินค้าตัวเดียวกัน

ตัวอย่างรูปแบบโปรโมชั่น

  

ระบบบริหารหลังร้าน (Store Back System)

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของร้านสามารถควบคุมการทำงานของเครื่อง POS ที่ติดตั้งอยู่ภายในร้าน การใช้งานเพื่อการบันทึกรายการรับสินค้า การรับ - ส่งข้อมูลระหว่างสาขา และสำนักงานใหญ่ และรองรับการตรวจสอบยอดขายและจำนวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในร้านทั้งหมดได้

 

การกำหนดโปรโมชั่น (Promotion)

โปรโมชั่นหน้าการขาย

 

 

การกำหนดเงื่อนไขแต้ม

 

ใบรับของ/ใบซื้อสินค้า

       ใบรับของ/ใบซื้อสินค้าเป็นเอกสารที่ทำเมื่อผู้จำหน่ายมาส่งสินค้า การสร้างเอกสารนี้เมื่อผ่านการบันทึก-อนุมัติ แล้วจะเพิ่มจำนวนสินค้าในสต็อกตามจำนวนที่รับ และเกิดรายงานภาษีซื้อของสินค้านั้นๆ เอกสารซื้อ เราสามารถอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งซื้อกับผู้จำหน่ายโดยตรง หรือ ในกรณีที่ไม่มีใบสั่งซื้อ ก็สามารถทำข้อมูลการบันทึกได้ เช่นกัน 

การปรับราคาขาย

       ระบบสามารถสร้างเอกสารการปรับราคาสินค้าโดยสามารถกำหนดระดับราคาที่ต้องการปรับ สามารถปรับเป็นจำนวนบาทหรือเปอร์เซ็นต์ กำหนดวันที่มีผลและยังสามารถกำหนดสาขาที่ต้องการปรับรวมถึงโซนที่ต้องการปรับสินค้าได้

การตรวจนับสต็อกสินค้า

       เพื่อให้เกิดการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และป้องกันการสูญหาย ควรมีกำหนดการตรวจสอบสต็อกสินค้าอยู่เสมอ จึงต้องมีการตรวจสอบนับสต็อก ในการตรวจนับของโปรแกรมสิ่งที่จำเป็นคือ ควรทำการตรวจนับหลังมีการปิดรอบการขาย และประมวลผลการขายให้เรียบร้อยก่อน รวมทั้งเอกสารที่มีผลกับสต็อก เช่น ใบรับของ/ใบซื้อสินค้า เอกสารรับเข้าหรือเบิกออก  ใบโอนสินค้าระหว่างสาขาต้องอนุมัติเอกสารที่อยู่ในระบบทุกใบ ก่อนทำการตรวจนับสต็อกสินค้า (สามารถดูผ่านระบบออนไลน์)

 

รายงาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้