โปรแกรมภาคีภัณฑ์ บริหารงานภัตตาคาร

2369 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมภาคีภัณฑ์ บริหารงานภัตตาคารโปรแกรมภาคีภัณฑ์  บริหารงานภัตตาคาร - ร้านอาหาร

เป็นที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าการบริหารงานร้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานขายนั้น ต้องมีการวางระบบการทำงานที่ดี ซึ่งหนึ่งในการวางระบบการบริหารนั้น คือการใช้โปรแกรมการบริหารงานขายที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีทาง ด้านคอมพิวเตอร์ มีบทบาท และมีความสำคัญมากเป็นอย่างมากในการเข้ามาช่วยเหลือ ในการ บริหารงานขาย ดังนั้น เราขอเสนอโปรแกรมสำหรับบริหารงานโปรแกรมภัตตาคาร – ร้านอาหาร ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะเพื่อให้การทำงานของร้าน ของเป็นไปอย่างรวดเร็ว,มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว สำหรับใช้งานบน Windows และ รอง รับการทำงานในระบบ touch screen อย่างสมบูรณ การทำงานของโปรแกรม ประกอบด้วยระบบย่อยๆดังนี้


1.ระบบการขาย (Point-of-Sales System)
 • สามารถเปิดโต๊ะได้ไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
 • สามารถกำหนด ชั้น หรือ ห้องได้ (แต่ละห้องก็กำหนดรูปแบบโต๊ะเฉพาะของแต่ละห้องได้)
 • สามารถกำหนดเลขโต๊ะที่เป็นโต๊ะปกติของร้านไว้ก่อนได้
 • นอกจากนี้ยังสามารถเปิดโต๊ะชั่วคราวในกรณีที่ต้องการเพิ่มโต๊ะใหม่แบบกระทันทันได้
 • หน้าจอการสั่งอาหารชัดเจนโดยสามารถบันทึกรายการบนหน้าจอได้ทั้งที่เป็นรูปอาหาร และ เป็นชื่อของรายการอาหารและรองรับการทำงานที่เป็น Touch Screen
 • สามารถบันทึกจำนวนแขก,รหัสบริการเพื่อเก็บข้อมูล
 • มีพื้นที่ในการขายได้เพื่อให้สามารถขายรายการอาหารรายการเดียวกัน ได้หลายราคา
 • มีปุ่ม ที่Hot Key เพื่อความรวดเร็วในการสั่งอาหาร
 • นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดให้แต่ละปุ่มบนหน้าจอ เป็นกลุ่มของอาหารเช่นกลุ่มของต้มยำ เมื่อเลือกแล้วจะ เป็นรายการทั้งหมดของต้มยำ
 • รายการอาหารที่สั่งไปแล้วจะแสดงขึ้นมาที่จอภาพเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • สามารถใส่หมายเหตุของรายการอหาร เช่น ไม่เผ็ด , ไม่ใส่ผัก ได้
 • สามารถส่งพิมพ์ใบ Order ที่ครัวได้
 • การเช็คบิลมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งรายการที่ลูกค้าสั่ง,รายการที่ทำการยกเลิก และ รายละเอียดการ ลดราคา
 • อาหาร,กลุ่มของอาหาร และ ทั้งบิลได้
 • การลดราคาสามารถทำได้ทั้งการลดที่เป็นบาท และ ที่เป็น %
 • สามารถให้ส่วนลดกับสมาชิกได้ทันที
 • บันทึกค่าบริการ (Service Chart) ได้
 • สามารถทำการรับเงินได้หลายแบบเช่น เงินสด,บัตรเครดิต,คูปองแบบต่างๆ,เช็คธนาคาร หรือ รับแบบผสม เช่น เงินสด + บัตรเครดิต
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีและมีรายละเอียดครบถ้วน
 • ท่านสามารถเลือกที่จะพิมพ์ หรือ ไม่พิมพ์ เอกสารดังนี้ ใบสั่งอาหารที่ครัว, ใบเช็คบิล, ใบ เสร็จรับเงิน, ใบสรุปปิดรอบแคชเชียร์
 • สามารถที่จะนำเงินเข้าลิ้นชัก (เพื่อทอน) ก่อนทำการขาย และจะไปสรุปเป็นยอดคงเหลือเมื่อ สรุปปิดรอบการทำงาน
 • สามารถนำเงินออกจากลิ้นชักโดยสามารถบันทึกเหตุผลในการนำเงินออกได้และจะไปสรุป เป็นยอดคงเหลือเมื่อสรุปปิดรอบการทำงาน
 • สามารถทำการย้ายโต๊ะ, แยกโต๊ะ และ รวมโต๊ะได้
 • สามารถพิมพ์ใบสรุปปิดรอบของแต่ละรอบของแคชเชียร์ได้โดยมีรายละเอียดของการรับเงิน พร้อมสถิติการทำงานของการทำงานในรอบนั้นๆ

2.ระบบสต็อกเครื่องดื่ม (Stock Control System)

เพื่อช่วยควบคุมการทำงานในส่วนสต็อกของเครื่องดื่ม โปรแกรมจึงมีส่วนเพื่อช่วยให้การควบคุมการทำ งานได้ง่ายขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลังเช่นมี คลังหลัก,คลังหน้าร้าน เป็นต้น
 • สามารถทำการรับสินค้าได้ทันที่เมื่อมีสินค้าเข้ามาส่ง
 • สามารถบันทึกการส่งคืนสินค้าที่หมดอายุ หรือ แตกหักเสียหายได้
 • สามารถที่จะโอนสินค้าไปมาระหว่างคลังต่างๆได้
 • สามารถที่จะตรวจสอบยอดสต็อกคงเหลือของสินค้าในคลังสินค้าต่างๆได้ทันที

3.ระบบสมาชิก (Member System)

การให้ส่วนลดต่างๆเพื่อทำให้ลูกค้าของท่านประทับใจ และจะต้องมาใช้บริการอีกในภายหลังและระบบนี้ ช่วยให้ท่านอำนวยความสะดวกต่างๆ ในบริการแก่สมาชิกเป็นไปได้อย่าง สะดวก ละรวดเร็ว โดยที่โปรแกรม สามารถ เก็บประวัติต่างๆของลูกค้า สามารถแบ่งประเภทลูกค้าต่างๆได้ และยังให้สิทธิต่างๆในการ ลด ราคาตาม ประเภท ลูกค้าได้
 • สามารถกำหนดประเภทของสมาชิกได้เป็นระดับต่างๆ โดยแต่ละระดับอาจจะมีการกำหนด การให้ส่วนลดแตกต่างกันเช่น VIP สามารถลดได้ 20%, แต่ระดับสมาชิกธรรมดาลดได้ % เป็นต้น
 • สามารถเก็บข้อมูลของสมาชิกได้อย่างอย่างละเอียดละเอียด
 • มีรายงานในการแสดงยอดซื้อของสมาชิก ทั้งรายวัน และรายเดือน

4. ระบบฐานข้อมูลต่างๆ (Database System)

ก่อนใช้งานโปรแกรมนี้จะต้องผ่านการป้อน ข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆ ผ่านระบบนี้ เช่น
 • การกำหนดประเภทของอาหารในร้านของเราเป็นประเภทต่างๆ เช่น อาหาร,เครื่องดื่ม,เหล้า,เบียร์   เป็นต้น
 • การกำหนด กลุ่มเพื่อการลดราคา เนื่องจากร้านอาหารในแต่ละร้าน มีการทำการลดราคา แตกต่างกัน ดังนี้โปรแกรมจึงให้การกำหนดกลุ่มของการลดราคาสามารถทำได้โดยท่านเองได้เลย • มีการกำหนดหน่วยของรายการอาหาร (เช่น จาน ,ชาม,ช้อน ) ขนาดของรายการอาหาร(เช่น เล็ก,กลาง,ใหญ่)
 • กำหนดรายละเอียดของแต่ละรายการอาหารแต่ละรายการ เช่น รหัสอาหาร ,ชื่ออาหาร,ราคา ต้นทุน,ราคาขาย
 • สามารถการกำหนดให้รายการอาหารอยู่ในสถานะที่ขาย หรือ หยุดขายไว้ก่อน
 • สามารถกำหนด รายการสินค้าในแต่ละรายการให้เป็นรายการแถมได้ (เช่นกรณีที่จัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น) เมื่อหน้าร้านทำการสั่งรายการดังกล่าวจะเลือกได้ว่าต้องการขาย หรือแถม
 • กำหนดการรับชำระ เช่น การรับบัตรเครดิตจะรับบัตรเครดิตของธนาคารใดบ้างก็กำหนดเอาไว้ ก่อนได้หรือการรับบัตรอื่นๆเช่นคูปองแบบต่างๆ ที่กำหนดจากการที่ร้านจัดโปรโมชั่น
 • ท่านสามารถกำหนดการวางปุ่มของการรับด้วยเครดิต หรือคูปองที่จอภาพได้เองตามลำดับ การใช้งานมากน้อย ที่จอภาพเพื่อให้แคชเชียร์ทำงานได้อย่างสะดวก
 • การกำหนดรูปแบบของโต๊ะ นั่นคือสามารถกำหนดเลขที่ของโต๊ะ เพื่อแสดงที่จอภาพของการ สั่งอาหารได้ก่อน

5.ระบบรายงานต่างๆ(Report System)

มีรายงานต่างๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของท่านเกี่ยวกับการขาย เช่นยอดขายสินค้า, การเรียง ลำดับยอดขาย, การตรวจสอบยอดเงิน ที่รับในแต่ละวัน, ยอดคงเหลือของสต๊อกสินค้า, การขายให้กับสมาชิก เป็นต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจการดำเนินงานของร้านอาหาร

6. ระบบรักษาความปลอดภัย (Securer System) 

เป็นระบบที่จัดการการทำงานให้ระบบมีความรัดกุมและปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กล่าวคือช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคนให้มีสิทธิ์การทำงานเต็มที่ ทุกอย่างผู้ใช้บางคนอาจได้รับสิทธิ์ทำได้เฉพาะหัวข้อที่คนเกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นการทำงานก็จะเป็นสัด ส่วนและมีผู้รับผิดชอบในการใช้งานของผู้ใช้ระบบแต่ละคนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม โดยผู้ใช้แต่ละ คนจะทราบเฉพาะรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของแต่ละคนและจะทำงานได้เฉพาะในหัวข้อหรือข้อมูลที่ตน มีสิทธิเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีระบบการสำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูล กรณีที่ HardDisk มีปัญหา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้