โปรแกรมบริหารหน้าร้าน Ada Hypermart

494 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมบริหารหน้าร้าน Ada Hypermart


ระบบบริหารร้านค้าปลีก
AdaPos  Hypermart

ระบบขายหน้าร้าน AdaPos 3.0 Hypermart
ระบบโปรแกรมเอด้าโพส เวอร์ชั่น 3.0 Hypermart เป็นระบบที่ได้พัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชั่น 2.0 สำหรับธุรกิจที่ต้องการความเร็ว และมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก และมีหลายสาขา ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานใหญ่สามารถจัดการหรือส่งสินค้าให้กับสาขาได้ตามต้องการ และยังเพิ่มความสามารถในการขายส่ง นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนหน้าจอการใช้งานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

มีอะไรใหม่ใน AdaPos Hypermart
 • รองรับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Journal ) ซึ่งขอเรียกสั้นๆว่า อี-เจ ( EJ ) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 121/2545และเป็นซอฟท์แวร์ขายปลีก ( Point of Sale ) รายแรกของประเทศไทย โดยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ ลดต้นทุนสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ลดภาระการจัดเก็บสำเนาของแผนกบัญชีและสะดวกในการค้นคืน
 • เพิ่มเติมระบบใบสั่งซื้อ ( Purchase Order ) และ สามารถรับสินค้าเข้าตาม
 • ใบสั่งซื้อ หรือจะไม่อ้างถึงใบสั่งซื้อก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกส่วนลดได้หลายชั้นโดยไม่จำกัดทั้งเป็นจำนวนบาทและเปอร์เซ็นต์
 • ปรับปรุงระบบการนับสต๊อกให้มีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมต่อกับHand Held Terminal ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับนับสต๊อกด้วยการสแกนไปที่สินค้าแทนการนับด้วยมือ
 • ระบบขายส่งสำหรับการซื้อเพื่อนำไปขายต่อ
 • ระบบขายหน่วยรถ ที่จะช่วยให้ท่านดูแลหน่วยรถทั้งการขาย และสินค้าคงคลังในหน่วยรถ
 • ระบบสาขา โดยสามารถส่งข้อมูลต่างๆระหว่างสาขา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น การส่งข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ให้สาขาแต่ละสาขา, การส่งข้อมูลยอดขายกลับมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อวิเคราะห์การขายของแต่ละสาขา, การโอนสินค้าระหว่างสาขา โดยที่สาขาปลายทางไม่จำเป็นต้องบันทึกสินค้ารับเข้าอีกครั้ง เป็นต้น
 • ระบบโปรโมชั่นที่หลากหลาย เพื่อรองรับการทำโปรโมชั่นในยุคปัจจุบัน
 • ระบบลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการขายส่ง
 • นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการค้นหาข้อมูลและการประมวลผล ให้เร็วมากยิ่งขึ้น และบางหน้าจอยังถูกออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ( User Friendly )
 • นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการค้นหาข้อมูลและการประมวลผล ให้เร็วมากยิ่งขึ้น และบางหน้าจอยังถูกออกแบบให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ( User Friendly )


ระบบหน้าร้าน 


 

 • รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้แก่
 • ชุดระบบ POS เช่น Fujitsu TeamPoS , IBM SurePos, Epson IR
 • เครื่องพิมพ์ตระกูล EPSON-TMU(TMU210, TMU220, TMU300 ฯลฯ) และ Thermal Printer
 • ลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer )
 • ป้ายแสดงราคา ( Customer Display )
 • เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Barcode Scanner )
 • แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) พิเศษ
 • รองรับการขายสินค้าโดยใช้รหัสแท่ง ( Barcode ) และระบบสัมผัส ( Touch Screen ) ทำให้การขายสะดวกและเร็วขึ้นรวมทั้งลดความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานด้วย
 • สามารถแสดงตารางค้นหาสินค้า กรณีที่จำรหัสสินค้าไม่ได้และสามารถกรองข้อความ( Filter ) เพื่อค้นหาข้อมูลได้
 • ทุกๆปุ่มฟังก์ชันของแป้นพิมพ์ เช่น ลด / ชาร์จ, Void และอื่นๆ สามารถอนุญาตให้ใช้งาน ได้ / ไม่ได้ รวมทั้งกำหนดสิทธิการเข้าใช้แต่ละฟังก์ชั่นด้วย
 • สามารถทำการพักบิลการขายชั่วคราวของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเปิดขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้ และสามารถค้นบิลรายการที่พักไว้มาขายต่อได้
 • มีฟังก์ชั่นในการยกเลิก ( Void ) เป็นบางรายการได้หรือยกเลิก ( Cancel ) รายการทั้งบิลได้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งาน
 • สามารถรองรับการชำระเงินเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง, เช็ค โดยสามารถรับการชำระเงินได้หลายๆแบบผสมกันในการขาย 1 บิลได้
 • รองรับสินค้าที่เป็นชุด เช่น กระเช้าของขวัญ, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • สามารถระบุจำนวนสินค้าต่อ 1 รายการ เป็นจำนวนทวีคูณได้ เพื่อความรวดเร็วในการขาย
 • สามารถกำหนดสินค้าให้เป็นแบบแถมฟรีได้
 • สามารถทำการลด/ชาร์จ เป็นจำนวนเงินหรือเป็น % ต่อรายการสินค้านั้นๆ หรือทำการลด / ชาร์จ ท้ายบิลได้
 • สามารถล็อคแป้นพิมพ์ กรณีแคชเชียร์ไม่ประจำอยู่ ณ ตำแหน่งขาย ป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่น
 • สามารถบันทึกการขายย้อนหลังได้ เช่นกรณีขายด้วยระบบมือล่วงหน้าก่อนการใช้โปรแกรม
 • สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานขาย ( Salesman ) เพื่อเก็บยอดสะสมของการขายได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลกลุ่มลูกค้าส่วนลด ( ไม่ใช่สมาชิก ) เพื่อตัดส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิก เพื่อตัดส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ
 • กำหนดโปรโมชั่นตามช่วงเวลา


ระบบหลังร้าน

 

 • มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้แต่ละคนจะถูกกำหนด รหัสผ่าน
 • สามารถกําหนดรายละเอียดต่างๆของข้อมูลหลัก เช่นข้อความที่จะพิมพ์ ของหัวท้ายใบเสร็จอย่างย่อ โดยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 • สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ งานในระบบได้โดยง่าย เช่น PC + TMU Series หรือเซ็ตเครื่อง POS เช่น Fujitsu TeamPoSรวมทั้งกำหนดลิ้นชัก, ป้ายแสดงราคา และเลขที่ใบเสร็จเริ่มต้นได้ด้วย
 • สามารถบันทึก การจัดรายการ ( โปรโมชั่น )
 • ควบคุมการทำงานของระบบสาขา
 • สามารถบันทึกรายละเอียดสินค้าเช่นรหัสสินค้า, รหัสแท่งบาร์โค้ด,ราคาซื้อ / ขาย,รหัสกลุ่มสินค้า, ภาษีซื้อ / ขาย, ควบคุมสต็อกหรือไม่รวมทั้งหน่วยขาย และหน่วยรับเข้าซึ่งสามารถกำหนดหน่วยรับเข้าสินค้าได้ถึง 3 หน่วยสินค้าต่อสินค้า 1 ตัว
 • สามารถบันทึกรายละเอียด การรับเข้า / เบิกออกสินค้าเพื่อคำนวณจำนวนสินค้าคงเหลือเมื่อมีการขายสินค้า รวมทั้งคำนวณหาต้นทุนสินค้า
 • ระบบสมาชิกโดย ณ จุดขายหากมี การขายสินค้าให้กับลูกค้าสมาชิกจะทำการหักส่วนลดให้อัตโนมัติตามที่ได้ตั้งไว้ พร้อมทั้งแสดงรายงานประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิก
 • โปรแกรมรองรับการพิมพ์ สติ๊กเกอร์สำหรับสมาชิกเพื่อติดจ่าหน้าซองจดหมาย หรือเอกสารที่ต้องการจะส่งให้กับสมาชิกได้เช่น แจ้งเรื่องบัตรจะหมดอายุส่งการ์ดอวยพรวันเกิดล่วงหน้า เป็นต้น
 • มีรายงานการวิเคราะห์ให้เลือกใช้จำนวนมากโดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆคือ รายงานการขาย, รายงานสินค้าคงคลัง และ รายงานวิเคราะห์กำไรขาดทุน โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ตามต้องการ
 • สามารถประมวลผลปรับยอดสินค้าคงคลังหลังจากการตรวจนับสต๊อก
 • สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปเมื่อลูกค้าต้องการได้ โดยสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ จากระบบหน้าร้าน ( ณ จุดขาย ) และระบบหลังร้านได้
 • สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบล รหัสแท่งบาร์ โค้ดจากฐานข้อมูลได้ โดยสามารถพิมพ์ได้ทั้งทางเครื่องพิมพ์ทั่วไป ( Dot Matrix,Ink Jet, Laser ) หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้
 • โปรแกรมมีระบบและสำรองฐานข้อมูล
 • ฐานข้อมูล MSDE หรือ MS SQL Server

ระบบรับส่งข้อมูล
 • สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่ และสาขาเพื่อเครือข่าย Internet หรือ VPN และ WAN
 • การรับส่งข้อมูลเป็นแบบ FTP และมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

Powered by MakeWebEasy.com