ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก-ส่ง

3653 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก-ส่ง


ระบบซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ Hypermarket ใช้เพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรเหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ร้านค้าโซ่, ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ที่มีจำนวนสาขาจำนวนมากๆ เพราะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีโปรโมชั่นหลากหลายรูปแบบ รองรับอุปกรณ์ ต่างๆได้มากขึ้น เช่น เครื่องรูดบัตรเครดิต, เครื่องชั่งและ Hand Held Terminal เป็นต้น


ความสามารถของระบบ
 • จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) ซึ่งขอเรียกสั้นๆว่า อี-เจ (EJ) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 121/2545 และเป็นซอฟท์แวร์ขายปลีก (Point of Sale) รายแรกของประเทศไทย โดยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ ลดต้นทุนสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ลดภาระการจัดเก็บสำเนาของแผนกบัญชี และสะดวกในการค้นคืน
 • การขายปลีกและขายส่งให้กับร้านค้า
 • ระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สำหรับการเรียกวางบิลและรับชำระเงิน
 • การนับสต๊อกให้มีความง่าย ที่เชื่อมต่อกับ Hand Held Terminal ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับนับสต๊อกด้วยการสแกนไปที่สินค้าแทนการนับด้วยมือ
 • การขายฝาก เช่น การขายฝากสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งสามารถเช็คยอดขาย ยอดสินค้าคงเหลือ การตัดยอดลูกหนี้(ห้างสรรพสินค้า) การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อหักยอดลูกหนี้ เป็นต้น
 • รายงานสินค้าคงเหลือ ตามประเภทของสินค้า ที่เหมาะกับธุรกิจต่างๆ เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ ตามประเภทสินค้า
 • ระบบสาขา โดยสามารถส่งข้อมูลต่างๆระหว่างสาขา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น การส่งข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ให้สาขาแต่ละสาขา, การส่งข้อมูลยอดขายกลับมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อวิเคราะห์การขายของแต่ละสาขา, การโอนสินค้าระหว่างสาขา โดยที่สาขาปลายทางไม่จำเป็นต้องบันทึกสินค้ารับเข้าอีกครั้ง เป็นต้น


เปิดให้ร้านค้าคุณสมัครให้บริการรองรับการชำระเงินรูปแบบ Cashless จากหน้าเครื่องจุดขายอย่างง่ายดายเมื่อเริ่มใช้ระบบระบบหน้าร้าน
 • รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ตระกูล EPSON-TMU(TMU300, TMU950, TMU210 ฯลฯ) ชุดระบบ POS เช่น Epson IR-Series,IBM SureOne, Fujitsu ลิ้นชัก เก็บเงิน (Cash Drawer) ป้ายแสดงราคา (Customer Display) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner)
 • การขายสินค้าโดยใช้รหัสแท่ง(Barcode) และระบบสัมผัส (Touch Screen)
 • ค้นหาสินค้า กรณีที่จำรหัสสินค้าไม่ได้ และสามารถกรองข้อความ(Filter) เพื่อค้นหาข้อมูลได้
 • ปุ่มฟังก์ชันของแป้นพิมพ์ เช่น ลด/ชาร์จ, Void และกำหนดสิทธิการเข้าใช้แต่ละฟังก์ชัน
 • สามารถทำการพักบิลการขายชั่วคราวของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเปิดขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้ และสามารถค้นบิลรายการที่พักไว้มาขายต่อได้
 • มีฟังก์ชันในการ ยกเลิก(Void) เป็นบางรายการได้ หรือยกเลิก(Cancel) รายการทั้งบิล
 • รองรับการชำระเงิน เป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง, เช็ค โดยสามารถรับการชำระเงินได้หลายๆแบบผสมกันในการขาย 1 บิลได้
 • รองรับสินค้าที่เป็นชุด เช่น ชุดสูท เป็นต้น
 • กำหนดสินค้าให้เป็นแบบแถมฟรีได้
 • ขายจำนวนเป็นจำนวนทวีคูณได้ เพื่อความรวดเร็วในการขาย
 • การลด/ชาร์จ เป็นจำนวนเงินหรือเป็น %ต่อรายการสินค้านั้นๆหรือทำการลด/ชาร์จ ท้ายบิลได้
 • ล็อคแป้นพิมพ์ กรณีแคชเชียร์ไม่ประจำอยู่ ณ ตำแหน่งขาย ป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่น
 • บันทึกการขายย้อนหลังได้ เช่น ขายด้วยระบบมือล่วงหน้าก่อนการใช้โปรแกรม
 • บันทึกข้อมูลพนักงานขาย (Salesperson) เพื่อเก็บยอดสะสมของการขายได้
 • บันทึกข้อมูลกลุ่มลูกค้าส่วนลด (ไม่ใช่สมาชิก) เพื่อตัดส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิก เพื่อตัดส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ

ระบบหลังร้าน

 • ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้แต่ละคนจะถูกกำหนด รหัสผ่าน
 • สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆของข้อมูลหลัก เช่น
 • ข้อความของหัวท้ายใบเสร็จอย่างย่อ
 • จัดรายการโปรโมชั่น และแต้มสะสมสมาชิก
 • ข้อมูลละเอียดสินค้าเช่น รหัสสินค้า, รหัสแท่งบาร์โค้ด, ราคาซื้อ/ขาย, รหัสกลุ่มสินค้า, ภาษีซื้อ/ขาย, ควบคุมสต็อกหรือไม่ รวมทั้งหน่วยขายและหน่วยรับเข้า ซึ่งสามารถกำหนดหน่วยรับเข้าสินค้าได้ถึง 3 หน่วยสินค้าต่อสินค้า 1 ตัว
 • สามารถบันทึกรายละเอียด การสั่งซื้อ การรับเข้า/เบิกออกสินค้าเพื่อคำนวณจำนวนสินค้าคงเหลือเมื่อมีการขายสินค้า รวมทั้งคำนวณหาต้นทุนสินค้า
 • ระบบสมาชิก ณ จุดขายหากมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าสมาชิก จะทำการหักส่วนลดให้อัตโนมัติตามที่ได้ตั้งไว้ พร้อมทั้งแสดงรายงานประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิก
 • โปรแกรม รองรับการพิมพ์ สติ๊กเกอร์สำหรับสมาชิกเพื่อติดจ่าหน้าซองจดหมาย หรือเอกสารที่ต้องการจะส่งให้กับสมาชิกได้เช่น แจ้งเรื่องบัตรจะหมด อายุ, ส่งการ์ดอวยพรวันเกิดล่วงหน้า เป็นต้น
 • รายงานการวิเคราะห์ให้เลือกใช้จำนวนมากโดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆคือ รายงานการขาย , รายงานสินค้าคงคลัง และรายงานวิเคราะห์กำไรขาดทุน โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ตามต้องการ
 • ประมวลผลปรับยอดสินค้าคงคลังหลังจากการตรวจนับสต๊อก
 • ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป เมื่อลูกค้าต้องการได้ โดยสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ จากระบบหน้าร้าน(ณ จุดขาย) และระบบหลังร้านได้
 • พิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบลรหัสแท่งบาร์โค้ด จากฐานข้อมูลได้ โดยสามารถพิมพ์ได้ทั้งทางเครื่องพิมพ์ทั่วไป(Dot Matrix,Ink Jet, Laser) หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้
 • ระบบสำรองฐานข้อมูล
 • ใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server
 • มีวิธีการใช้โปรแกรม(Help) อธิบายความหมายการใช้งานแต่ละหน้าจอ โดยแยกให้เป็นหัวข้อๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้