SB Soft เอสบีซอฟท์


บริการจำหน่าย ติดตั้ง บริการให้คำปรึกษา
วางระบบซอฟแวร์ ขายหน้าร้าน ร้านอาหาร บัญชี
View more detail

SB Soft เอสบีซอฟท์


บริการจำหน่าย ติดตั้ง บริการให้คำปรึกษา
วางระบบซอฟแวร์ ขายหน้าร้าน ร้านอาหาร บัญชี
View more detail

การสั่งซื้อ

ช่องทางการสั่งซื้อ
1. สั่งซื้อ “ ร้านเอสบีซอฟท์ ” อาคารคอมพิวเตอร์พลาซ่า ชั้น 2 ห้อง บี 23 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. สั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ Sale@sbsoft.co.th
3. สั่งซื้อผ่านทางไลน์ไอดี @sbsoftChiangmai
4. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ 053-405199, 096-3608205
5. สั่งซื้อผ่านทางแฟกซ์ 053-227282
วิธีชำระเงิน
ชำระเงิน 100% ของมูลค่าสินค้า ณ วันที่สั่งซื้อสินค้า ประเภทการชำระเงิน ดังนี้
1. ชำระเงินสด
2. ชำระโดยเช็ค ออกเช็คในนาม “ร้านเอสบีซอฟท์”
3. ชำระโดยวิธีการโอนเงินทางเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทางเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) หรือ Internet Banking

วิธีการแจ้งชำระเงิน
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า มาที่
1. ทางอีเมล์ Sale@sbsoft.co.th
2. ทางไลน์ไอดี @sbsoftChiangmai
3. ทางแฟกซ์ 053-227282